ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bevezetés

Az alábbiakban bemutatott Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint ÁSZF) tartalmazza a Manhertz Művek Bt. (székhely: 3325-Noszvaj, József Attila u. 40., adószám: 26089836-2-10) mint szolgáltató (a továbbiakban mint Szolgáltató) által üzemeltetett onbizalom.hu weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen feltételek vonatkoznak az onbizalom.hu weboldalon és minden aloldalán a Szolgáltató által tett ajánlatokra és az általa teljesített szolgáltatásokra.

Kérjük, figyelmesen olvasd el az alábbi szerződés minden pontját, mivel a szolgáltatások megrendelésének leadása előtt Te (a továbbiakban mint Vásárló) úgy nyilatkozol, hogy megismerted jelen ÁSZF tartalmát és elfogadod azt.

Jelen szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre Vásárló és Szolgáltató között, amikor Szolgáltató weboldalán Vásárló bármely szolgáltatást megrendeli, jelentkezik vagy feliratkozik rá. Szolgáltató a szerződést nem iktatja, az nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amelyről köteles értesíteni az érintetteket. Az ÁSZF módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit a https://onbizalom.hu weboldalon teszi közzé.

Amennyiben jelen szerződésben leírtakat nem tekinted kötelező érvényűnek, úgy kérjük, ne vedd igénybe a weboldal szolgáltatásait.
Szolgáltató adatai:

Név: Manhertz Művek Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 3325-Noszvaj, József Attila u. 40.
Cégjegyzékszám: 10 06 027533
Adószám: 26089836-2-10
E-mail: iroda@manhertz.com
Ügyvezető: Manhertz József

Tárhelyszolgáltató:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. (Adószám: 14571332-2-42, Cégjegyzékszám: 01 09 909968)

Megrendelési és fizetési feltételek

A szolgáltatás tárgyát képezi az onbizalom.hu weboldalon minden megvásárolható digitális, online letölthető tananyag. Vásárló lehet a minden 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, valamint gazdálkodó szervezet képviselője.

A szolgáltatás megrendelését kizárólag elektronikus úton, a weboldalon keresztül lehet leadni, egyéb módon, például email-ben vagy postai levélben nem fogadjuk el.

Vásárló a megrendelési űrlap kitöltésével, majd az űrlap alatti “megrendelem” gomb megnyomása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. paragrafusában foglaltak megfelelően irányadóak. Jelen szerződés távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldésével fizetési kötelezettség terheli, és jelen szerződés attól a pillanattól kezdve mindkét fél részére érvénybe lép.

A szolgáltatás megrendelésekor Vásárló az alábbi valós adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani az űrlap kitöltésével: név, email cím, telefonszám (kizárólag az esetlegesen felmerülő probléma megoldása érdekében), számlázási adatok: név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, cég esetén adószám (amely magánszemély esetén nem kötelező).

A szolgáltatás megrendelése után a Vásárló emailben automatikus visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

Vásárló a regisztrációkor megadott számlázási adatainak módosítását legkésőbb a számla kiállításáig kérheti email-ben. Szolgáltató a számlát a szolgáltatás ellenértékének átutalását követően a lehető leghamarabb kiállítja.

Jelenleg kizárólag banki átutalással lehetséges a megrendelt szolgáltatást előre kifizetni.

Banki adatok:

Forint utalás magyar bankból:

Kedvezményezett: Manhertz Művek Bt.
Számlaszám: 10401141-50526869-72831008
Bank: K&H Bank

Euró utalás külföldi bankból:

Bankkód (SWIFT/BIC): TRWIBEB1XXX
IBAN: BE45 9670 3280 8089
Számlatulajdonos: Manhertz Művek Bt.
Bank címe:
TransferWise Europe SA
Avenue Marnix 13-17
1000 Brussels, Belgium

A Vásárló pontos beazonosítása érdekében az utalás közleménye tartalmazza a Vásárló email címét és nevét.

Amennyiben nem magyarországi bankból utalsz, annak érdekében, hogy a számlánkra a teljes összeg megérkezzen, a bankod oldalán az utalás indításakor feltétlenül jelöld be, hogy viselsz minden banki költséget. Szolgáltató kizárólag azután kezdi meg a szolgáltatása teljesítését, miután a szolgáltatás rendelésekor weboldalon látható ellenértéke megérkezett a fenti számlájának valamelyikére.

Teljesítés, a szolgáltatás igénybevétele

A megrendelt és előre utalással kifizetett szolgáltatás, akkor válik teljesítetté, amikor Szolgáltató emailben elküldi a tananyag letöltési linkjét, amely egy olyan nem nyilvános, kizárólag vásárlóknak készült aloldal, amelyen a tananyag letöltésével és használatával kapcsolatos információk érhetők el. A teljesítés tényét igazolja továbbá az email mellékleteként küldött PDF formátumú számla, amely a Billingo Technologies Zrt. által üzemeltetett internetes számlázó rendszerrel készül, és megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat a lehető legmagasabb színvonalon biztosítja Vásárlóinak. Szolgáltató a megvásárolt tananyaggal kapcsolatos általános kérdéseket elektronikus úton (email-ben vagy a közösségi média chat szolgáltatásain keresztül) megválaszolja, azonban ez nem kötelezi Szolgáltatót a személyre szabott tanácsadásra.

Elállási jog

A szolgáltatás teljesítése után Vásárló nem jogosult a 14 munkanapos elállási illetve szerződésfelmondási jogával élni, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. paragrafusa, a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Pénzvisszafizetési garancia

Szolgáltató legfontosabb célja, hogy Vásárló maradéktalanul elégedett legyen. Ezért a Vásárló a fent nevezett jogszabály által elvesztett elállási jogát Szolgáltató a megrendeléstől számított 30 napos pénzvisszafizetési garanciával kompenzálja. Ha nem vagy elégedett a megvásárolt tananyaggal, akkor a rendeléstől számított 30 napon belül küldj egy email-t jelezve az igényedet, és mi a lehető legrövidebb időn belül, egy jóváíró számla kíséretében visszaküldjük az átutalt összeget. A küldött levélben nincs szükség magyarázkodásra, csupán a visszatérítési igény közlésére.

Szerzői jog

Szolgáltató és annak képviselője, Manhertz József az 1999. évi LXXVI. tv. alapján fenntartja a szerzői és kizárólagos felhasználási jogát az onbizalom.hu weboldalon található minden elérhető írásos, képi, videó- vagy hangformátumú tartalomnak, beleértve a letölthető ingyenes és megvásárolható tananyagokat is, ezen anyagok megvalósítási koncepcióját, továbbá az emailben kapott levelek tartalmát és az azon keresztül elérhető, letölthető bármilyen formátumú anyagot. Ezen anyagokat még részleteiben is tilos sokszorosítani és terjeszteni, írásos engedély nélkül felhasználni, átdolgozni, ideértve de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást.

Felelősség kizárása

A megrendelt tananyagban átadott információk kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Szolgáltató semmilyen körülmények közt nem tartozik kártérítési felelősséggel a tananyagban bemutatott információk alkalmazásának következményeként.

Adatkezelési tájékoztató

A megrendeléskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át. Az érvényes Adatkezelési Tájékoztató az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, amelynek részletei az alábbi címen olvasható el:
https://onbizalom.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Panaszkezelés, Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem

Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett, ezért kérünk, hogy panasz esetén elsősorban hozzánk fordulj a fenti email-címünkre írt levélben. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Ha nem vagy elégedett a panaszkezeléssel, akkor keresd fel a Szolgáltató vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet:

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni.

Ha a Vásárló fogyasztói úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt az eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, amelyek elérhetősége itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Vegyes és záró rendelkezések

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. Vásárló a szerződési feltételeket a távollévők között megkötött szerződés szabályai szerint, az “Elfogadom az Adatvédelmi tájékoztatót és az Általános szolgáltatási feltételeket” checkbox bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelem” gombra való kattintással elfogadja.

Vonatkozó jogszabályok

Szerződő felek között létrejött szerződésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
– 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. június 18. napjától hatályos.
Utolsó módosítás: 2020. június 18.